Witam na blogu gabinetu Spektrum!

To pierwszy wpis, dlatego warto zacząć od początku i przybliżyć Państwu przesiewowy test M-CHAT-R. Jest to narzędzie przeznaczone do badania dzieci w wieku od 16 do 30 m.ż. Pozwala on ocenić ryzyko wystąpienia autyzmu u dziecka jako niskie, średnie lub wysokie.. Test zawiera 20 pytań dotyczących zachowań i umiejętności dziecka. Każdy zaniepokojony rodzic może go u nas bezpłatnie wykonać. Od razu uzyskany jest wynik w postaci punktowej i słownej:

0-2 p. – ryzyko niskie

3-5 p. – ryzyko średnie

8-20 p. – ryzyko wysokie.

W sytuacji, gdy test wskaże niski poziom ryzyka przy wieku dziecka poniżej 24 m.ż., zalecana jest ponowna obserwacja i wykonanie testu po ukończeniu przez dziecko drugiego roku życia.

W przypadku ryzyka średniego konieczna jest weryfikacja za pomocą narzędzia M-CHAT-R/F . Jeżeli test weryfikacyjny potwierdzi występowanie zaburzeń ze spektrum autyzmu, należy podjąć kroki w kierunku dalszej diagnozy i jednocześnie zacząć wczesną interwencję terapeutyczną.

Gdy ryzyko jest wysokie, można pominąć procedurę weryfikacyjną i od razu rozpocząć proces diagnostyczny oraz intensywną interwencję terapeutyczną.

W naszym gabinecie badanie narzędziem M-CHAT-R oraz procedura weryfikacyjna są całkowicie bezpłatne.

bada-bada

[Agnieszka Kluczniok]

Powrot do strony głownej