Autyzm, zespół Aspergera
terapia indywidualna i grupowa.

Oferujemy terapie indywidualne i grupowe oraz konsutlacje dotyczące problemów rozwojowych.

Im wcześniej rozpoczęta terapia, tym większe szanse na wyrównanie deficytów rozwojowych dziecka!


Prowadzone są również zajęcia wg założeń Metody Krakowskiej!

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą.

Zajęcia indywidualne

Indywidualne zajęcia stymulujące i wspierające rozwój, których celem jest pobudzanie psychoruchowego i społecznego potencjału dziecka.

Badania przesiewowe

Bezpłatne przesiewowe badanie dzieci w wieku 16-30 miesięcy w celu oceny ryzyka wystąpienia autyzmu u dziecka.

Zajęcia grupowe

Trening Umiejętności Społecznych dla dzieci i młodzieży z trudnościami w nawiązywaniu kontaktów społecznych, w szczególności z Zespołem Aspergera, czy z autyzmem wysokofunkcjonującym.